Strona wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego spełnienia Twoich oczekiwań. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniajac ustawienia przegladarki. Więcej na ten temat możesz przeczytać w Polityce Cookies.

Aktualności


07 maj 2013

Uwaga zawodnicy !

Nadal jest możliwość zgłaszania się zawodników do KZS 18m oraz KZS Klub B. Termin zapisywania się do tych klas mija z chwilą zakończenia rejestracji w najbliższy piątek o godz. 19.30, ale lepiej nie zostawiać tego na ostatni moment. W obu klasach KZS może wystartować łącznie 40 zawodników, więc są jeszcze ciągle wolne miejsca. Przypominam także, że KZS 18m odbywają się w formule połączonych klas 15m i 18m.

Mamy również gorący apel do zawodników zakwalifikowanych do SMP. Jeśli ktoś z Was mimo kwalifikacji wie że nie da rady do nas przyjechać bardzo prosimy o jak najszybszą informację (najlepiej e-mail). Zwracam uwagę na zapis w Piśmie Organizacyjnym (VII/03/c). Dajcie szansę spakować się rezerwowym. 


28 marzec 2013

Uwaga zawodnicy

 Zgodnie z pkt VII.5 Pisma Organizacyjnego, w dniu 27 marca 2013 roku dokonana została weryfikacja list zawodników zgłoszonych do udziału w SMP Klub A, KZS 18m oraz KZS Klub B. Zawodnicy, którzy zgłosili udział i dokonali wpłaty wpisowego (wpływ na konto Organizatora) do dnia 26 marca 2013 roku, zostali zakwalifikowani lub uzyskali status rezerwowych w zależności od miejsc zajmowanych na PL Liście Rankingowej i /lub/ na IGC Ranking List według stanu na dzień 1 stycznia 2013 roku. Pozostali zawodnicy (którzy dokonali zgłoszenia i /lub/ wpłaty po wskazanym wyżej terminie) będą kwalifikowani (KZS 18m i KZS Klub B) lub umieszczani na liście rezerwowej (SMP Klub A) zgodnie z kolejnością wpłat wpisowego. Z tego powodu, miejsca zajmowane przez takich zawodników na listach dla poszczególnych konkurencji, mogą nie odzwierciedlać ich aktualnej pozycji na IGC RL (dla SMP Klub A) lub PL LR (dla KZS 18m i KZS Klub B).

 Ponieważ na dzień 27 marca 2013 roku na liście rezerwowej zawodników zgłoszonych do SMP Klub A znajduje się już 16 zawodników, zachęcamy zawodników z listy rezerwowej do jak najszybszego dokonania zgłoszenia również do KZS 18m (pod warunkiem spełniania warunków określonych w pkt VII.1 Pisma Organizacyjnego), w przypadku chęci skorzystania z możliwości opisanej w pkt VII.5.c), co nie będzie traktowane jako rezygnacja ze statusu zawodnika rezerwowego w SMP Klub A.

 Są również jeszcze wolne miejsca na liście zawodników startujących w KZS Klub B.

 Aktualne listy zawodników zgłoszonych do poszczególnych konkurencji znajdują się na Stronie Zawodów, w zakładce „Piloci”.

 

Zapraszamy!!!

 


25 marzec 2013

Uwaga zawodnicy

Na stronie Zawodów, w zakładce Piloci, znajduje się Lista zawodników ze stanem wpłat wpisowego na dzisiaj (25 marca 2013 roku) na godzinę 18-tą. Przypominamy, żę zgodnie z Pismem Organizacyjnym, dzień 26 marca 2013 r. włącznie jest ostatnim dniem wpłaty wpisowego (za termin wpłaty przyjmuje się datę wpłynięcia wpisowego na konto organizatora), po którym zostanie dokonana weryfikacja list zgodnie z pkt VII.5 Pisma. W związku z powyższym zawodnicy, którzy chcą być objęci zasadami kwalifikacji zgodnie z pkt VII.5 lit. a) powinni dokonać wpłaty wpisowego do końca dnia 26 marca 2013 r.
 
Ponadto członkowie kadry rejestrujący się od tej chwili muszą sami uregulować wpisowe. AP nie przewiduje dodatkowej wpłaty przed dniem weryfikacji listy.
 


14 marzec 2013

W związku z tym, że już obecnie liczba zawodników, którzy zgłosili swój udział w SMP w Klasie Klub A przekroczyła 50, czyli limit określony w obowiązujących regulaminach, zwracamy uwagę na wynikające z regulaminów i zapisane w Piśmie Organizacyjnym zasady kwalifikowania zawodników do zawodów rangi Mistrzostw Polski:

„Piloci, którzy dokonali zgłoszenia startu w SMP Klub A i opłacili wpisowe do dnia 26.03.2013 r. włącznie (za termin wpłaty przyjmuje się datę wpłynięcia wpisowego na konto organizatora), kwalifikują się w następującej kolejności:
i) piloci zajmujący wyższe miejsce na LR w Klasyfikacji Ogólnej za rok 2012 – (warunek ten stosuje się w stosunku do pierwszych 35 miejsc na liście kwalifikacyjnej zawodników),
ii) zwycięzcy CZS i SzPP z poprzedniego sezonu,
iii) pozostali piloci zajmujący wyższe miejsce na IGC Ranking List z dnia 01 stycznia 2013 (zaakceptowanej i opublikowanej przez Komisję Szybowcową).”


Oznacza to, że zawodnicy, którzy dokonają wpłaty wpisowego po dniu 26.03.2013 r. będą traktowani tak jak zawodnicy zgłoszeni po tej dacie. Zgodnie z Pismem Organizacyjnym „Piloci zgłoszeni po 26.03.2013 zostaną dopisani do listy rezerwowych w kolejności zgodnej z datą wpłaty wpisowego (w przypadku tej samej daty ma zastosowanie kryterium kwalifikacji (VII.5.a.iii).” Tak więc w przypadku zawodników zgłoszonych po dniu 26.03.2013 r. oraz zgłoszonych przed tą datą, ale którzy wpłacili wpisowe po tej dacie, podstawowym kryterium kwalifikacji będzie data wpłaty wpisowego, a dopiero w przypadku wpłaty wpisowego w tym samym terminie, stosuje się dodatkowo kryterium miejsca na IGC Ranking List.

 


03 marzec 2013

W zakładce "dokumenty" zamieszczona została nowa wersja - II Regulamin Zawodów Szybowcowych - obowiązuje od 01.03.2013.

 


12 styczeń 2013

Dziś oficjalnie uruchamiamy możliwość rejestracji dla zawodników.

W dniach 11 - 19 maj 2013 na lotnisku w Turbi rozegramy:

 

SZYBOWCOWE MISTRZOSTWA POLSKI w klasie KLUB A

Krajowe Zawody Szybowcowe w klasie 18m

Krajowe Zawody Szybowcowe w klasie Klub B

ZAPRASZAMY DO REJESTRACJI

 

Uwaga: KZS 18m rozgrywamy w formule połączonych klas 15m + 18m